Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besteedt aandacht aan Duurzaam VV Wolfaartsdijk

Bewaart voor de stille zomerstop... Dit ministerie spreekt over vv Wolfaartsdijk als een inspirerend verhaal en dat ons enthousiasme zich over heel het land mag verspreiden!
In het online personeelsmagazine van VWS wordt er aandacht aan besteedt; klik op de link; VVW op VWS