Nieuwjaarstoespraak voorzitter Jan Blok

Beste leden, sponsoren en vrienden van de v.v. Wolfaartsdijk.

Voor de tweede maal op rij is onze traditionele nieuwjaarsreceptie van de kalender gehaald om redenen die u allen kent. Opnieuw moeten we anticiperen op de situatie en de maatregelen uitvoeren die van ons verwacht worden. De competitie 2020-2021 is niet afgemaakt en de nieuwe voetbalcompetitie 2021-2022 is opnieuw onderbroken. Wel heb ik het gevoel dat het dit jaar wel goed komt en we binnenkort weer aan het voetballen gaan. Ook dit jaar zijn er bestuurlijk wijzingen doorgevoerd. Twee bestuursleden, Sjako Schipper en Joran de Witte, zijn gestopt. In hun plaats zijn Ilona de Koster en Philip Westveer benoemd. Sjako werd door de Algemene Vergadering van de v.v. Wolfaartsdijk benoemd tot erelid. Ook kreeg hij de gouden speld toegekend door de KNVB voor zijn jarenlange tomeloze inzet. Afgelopen jaar waren we bang dat het financieel een debacle zou worden maar door diverse acties via crowdfunding en natuurlijk de steunmaatregelen van de overheid zijn we er doorgekomen. Ook de opleidingsvergoeding van Olivier Aertssen kwam ons goed uit.

Onze vereniging kwam verder nog landelijk in beeld door onze deelname aan het deelauto project . De proef is zelfs beloond met de nationale autodeel Award van Natuur en Milieu. Als vereniging hebben we op 29 juli 2021 onze 75-jarige leeftijd bereikt. Helaas moesten we de viering van deze verjaardag uitstellen en hebben we besloten deze door te schuiven naar dit jaar, maar opnieuw staat de viering op losse schroeven. Ondanks de moeilijke omstandigheden waar we momenteel in verkeren, zijn we blij te kunnen constateren dat het aantal leden met 239 op niveau blijft. Hetzelfde kan van onze sponsoren gezegd worden, die ons ook in deze moeilijke omstandigheden trouw blijven. Voor onze jeugdafdeling ligt wel een uitdaging te wachten. Onze jeugdvoorzitter, Bianca de Bart, heeft aangegeven om na dit seizoen te stoppen. We moeten dus op zoek naar een vervanger die naast het voorzitterschap de taak heeft de samenwerking met de v.v. Colijnplaatse Boys te continueren. Het blijkt dat de jeugdleden goed begrijpen dat deze twee verenigingen elkaar nodig hebben en dat ze elkaar versterken. Helaas ging ook dit jaar het kersttoernooi in de sporthallen in Goes opnieuw niet door. Niettemin is er hulde voor de organisatoren van dit kersttoernooi én om weer over deze teleurstelling heen te stappen én door te gaan met de organisatie voor volgend jaar.

Als bestuur van de v.v. Wolfaartsdijk houdt een aantal zaken ons voordurend bezig. Wel of geen nieuwbouw van kleedkamers bijvoorbeeld. Onze wens om 4 nieuwe kleedkamers te bouwen, gebaseerd op duurzaamheid, lijkt onhaalbaar. Door opgelopen bouwkosten is het haast onmogelijk dit te realiseren. We hebben dan ook besloten om andere opties te zoeken. Verder zijn we onaangenaam verrast door de plannen van de gemeente Goes die het ophalen van oud papier anders wil belonen. Als dit plan doorgaat, gaan we er financieel fors op achteruit. Daarom zullen we ons met hand en tand verzetten en willen we het afgesproken vergoedingenniveau uit 2006 behouden.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en sponsoren die hun bijdrage leveren, hartelijk en we hopen dat er binnenkort weer volop wordt getraind, wedstrijden worden gespeeld en dat we elkaar kunnen ontmoeten in onze kantine.

Het bestuur van de v.v. Wolfaartsdijk wenst u allen een gezond en sportief 2022.

Jan Blok , Voorzitter vv Wolfaartsdijk.