Extra Algemene Ledenvergadering woensdag 25 januari 2012

Extra Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 januari in de kantine van Voetbalvereniging Wolfaartsdijk, aanvang 20.00 uur. Beste leden,

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering. Het agendapunt van deze avond is de stand van zaken over de eventuele komst van detennisvereniging naar het sportveld.

De toelichting wordt gegeven door dhr. Jo-Annes de Bat, wethouder van de gemeente Goes.

Namens het bestuur,

Sjako Schipper (secretaris)